olexa, спасибо большое за совет, но я (как россиянин в душе) перевёл твой текст на удобный мне язы

Для зберігання моркви необхідно створити умови високої відносної вологості повітря, на рівні 85-90%. При цьому не повинно бути самої вологи на поверхні коренеплодів. А тому пісок все-таки необхідно використовувати. Пересипати моркву піском слід шарами товщиною 3-5 см, і не більше 5-6 шарів. Оскільки пісок погано тримає вологу(особливо верхі шари), то його слід час від час зволожувати, а тому не бажано розміщувати шари моркви на підлозі льоху(погреба), краще на дерев"яних риштовках, вкритих будь-яким водопроникним матеріалом чи у ящиках. Температура повітря у приміщенні, де зберігається морква повинна бути 1-2" без значних коливань. "-" не повинно бути взагалі, оскільки це призведе до приморожування і псування продукції.

__________________

Для хранения моркови необходимо создать условия высокой относительной влажности воздуха. на уровне 85-90 %.

При этом не должно быть самой влаги на поверхности корнеплодов.

А поэтому песок все же необходимо использовать.

Пересыпать морковь песком следует слоями толщиной 3-5 см и не более 5-6 слоев.

Поскольку песок плохо держит влагу ( особенно верх слоя). то его следует время от время увлажнять. а потому не желательно размещать слои моркови на полу погреба на деревянных решках. покрытых любым водопроницаемые материалом или в ящиках.

Температура воздуха в помещении. где хранится морковь должна быть 1-2 " без значительных колебаний .

"-" Не должно быть вообще. поскольку это приведет к подмерзанию и порчи продукции .

  •